Čokoláda na křtiny, svaté přijímaní a vítání občánků