Svatba v kostele nebo kapli

Přestože podle statistik patří Česká republika ke státům, kde klesá počet věřících, stále se najde dost zájemců o uzavření klasického církevního sňatku v kostele. Pokud tedy chcete zůstat věrni církevním tradicím, máme pro vás připraveny základní informace o tom, jak církevní sňatek uzavřít. Je také dobré vědět, co vás čeká a jaké náležitosti a postupy nesmíte opomenout.


Církevní sňatek v katolickém kostele

Než si s partnerem skutečně ujasníte vhodnou formu obřadu, mějte na paměti, že varianta oddání v kostele je možná pouze v případě, že jeden z vás je veden v církevní matrice jako křtěný katolík. Katolická církev umožňuje nekatolíkovi sňatek s katolíkem, ale jen na základě takzvaného dispensu. Je to vlastně udělení výjimky a schvaluje ho arcibiskupství. Pokud vás v tuto chvíli napadne varianta toho druhého nechat pokřtít, počítejte, že takovýto "rychlokurz" bude trvat minimálně rok.

Než vůbec budete moci požádat o dispens, budete oba muset také podepsat prohlášení ke katolické výchově svých dětí. Je to zejména závazek pro katolickou stranu, porože ta se zavazuje, že ve svém zamýšleném manželství udělá vše pro to, aby neztratila svou víru, aby byly Vaše děti katolicky pokřtěny a vychovány a abyste tím vším neohrozili stabilitu Vašeho manželství. Ten, kdo není pokřtěn, tedy budoucí manžel(ka), podepisuje jen prohlášení, že je mu znám Váš závazek, vyplývající z Vaší víry. Teprve po rozhovoru a na základě tohoto prohlášení může farář žádat o dovolení sňatku svého biskupa, které je pro platný sňatek pokřtěného s nepokřtěným nutný.

Situace se značně komplikuje v případě, kdy jeden z partnerů v minulosti uzavřel civilní sňatek a nebyl pokřtěný. Také zde musíte žádat o dispens a připravte se na to, že celá záležitost se bude podrobně prozkoumávat a potáhne se. Počítejte také s tím, že samotnému sňatku předchází cca 6 setkání v kostele ohledně nauky pro budoucí manžele. Útěchou na závěr je fakt, že svědci naštěstí pokřtění být nemusí. Další zajímavostí je, že církevní právo v jistých směrech neuznává civilní sňatky pokřtěných katolíků. Takže pokud jeden ze snoubenců je pokřtěný, uzavřel jen civilní sňatek a nyní je rozvedený civilním soudem, tak je podle církevního práva považován stále za svobodného a nevztahuje se na něj povinnost žádat o dispens. Dokonce může mít i nemanželské dítě. Platí tedy, že pro katolíka je platné pouze manželství uzavřené před církví.

Podmínky uzavření svatby v kostele

  • alespoň jeden ze snoubenců je veden v církevní matrice, jako platně pokřtěný katolík
  • nutnost získat dispens, pokud nesplňují snoubenci některé další podmínky
  • věk snoubenců alespoň 18 let, svobodný stav a způsobilost k právním úkonům
  • absolvování nauky pro budoucí manžele

Civilní sňatek v kostele aneb svatba v kostele bez křtu

Jak již bylo řečeno, je základní podmínkou uzavření církevního sňatku to, aby alespoň jeden ze snoubenců byl pokřtěný. V případech, kdy pokřtění nejste nebo vám nebude povolen dispens, existuje ještě možnost uzavřít civilní sňatek v některém z odsvěcených kostelů nebo kaplí. Můžete k tomu využít například překrásné kaple na zámku Sychrov, který patří k nejkrásnějším a nejnavštěvovanějším zámkům v ČR. 

Odsvěcené kaple a kostely v ČR:

 

Skalní hrad Sloup

Zdroj: Ladislav Renner

Skalní kostel na hradě Sloup v Č.

Opravdu netradiční kostel naleznete na skalním hradě Sloup, jehož počátky sahají do roku 1290.

Cena 3000 Kč/obřad

40 sedících / 40 stojících

Sychrov

Zdroj: archiv NPÚ, ÚPS na Sychrově.

Zámecká kaple na zámku Sychrov

byla dostavěna roku 1862 a zasvěcena Panně Marii. Na unikátní místní varhany hrával i sám Antonín Dvořák.

Cena 7000 -10000 Kč/obřad

120 sedících / 80 stojících

Kostelenec nad Č. lesy

Zdroj: Michal Malinský

Kaple sv. Vojtěcha

byla postavena v roce 1569 a v 90. letech minulého století byla rekonstruována. Ročně se zde uskuteční přes 150 svateb.

Cena 4000 - 6000 Kč/obřad

120 sedících / 80 stojících

Jak vybrat kostel nebo kapli

V zásadě si můžete k uzavření sňatku vybrat jakýkoli vysvěcený kostel nebo kapli v ČR, ale budete potřebovat souhlas místního faráře a tzv. propuštění z farnosti. Budete tedy muset kontaktovat svého faráře z místa bydliště pokřtěného snoubence a požádat o dovolení uskutečnit svatbu jinde, mimo jeho farnost. 

Vyšehrad - Praha

Zdroj: http://www.kkvys.cz/

Bazilika sv. Petra a Pavla v Praze na Vyšehradě.

Postavena v 14. až 19. století. Od roku 2003 se statusem basilica minor.

Klášter v Želivě

Zdroj: Zeliv.eu

Kostel Narození Panny Marie v klášteře Želiv

Želivský klášter je tradičním a oblíbeným místem pro křesťanský sňatek. Kostel pochází z roku 1139. 

 

Bazilika na Velehradě

Zdroj: Panoramio.com

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě

je součástí Velehradského kláštera a je nejvýznamnějším poutním kostelem České republiky.

Svatbu v těchto církevních objektech však dohodněte dlouho dopředu, protože termínový kalendář zejména v letních měsících bývá hustě zaplněn.

--

Plánování obřadu

Váš kostel nebo kapli vybírejte tak, aby pro vás působil příjemně a krásně. Hlavní je, aby měl pro vás tu správnou atmosferu. Sál by měl také odpovídat velikosti vaší svatby. Velký sál může totiž působit liduprázdně, naopak malý sál nemusí kapacitou dostačovat počtu pozvaných hostů.

K faráři se vydejte nejlépe hned po zásnubách, tedy alespoň s půlročním předstihem. Oznamovací povinnost by měla být vykonána nejpozději 3 měsíce před konáním svatby. Je nejpraktičtější, aby snoubence oddal farář z kostela, kde se bude svatba konat. Pokud má svatbu vést jiný kněz, bude potřebovat od faráře z daného kostela svolení tzv. Licenci. Farář místa, v němž se má svatba konat, bude potřebovat výpis z křestní matriky pokřtěného snoubence. Tento výpis nesmí být starší než tři měsíce. Bude tedy nutné kontaktovat faráře původní spádové farnosti.

Po vyřízení těchto formalit se si s farářem dohodnete 4 - 6 termínů setkávání ohledně nauky pro budoucí manžele. Během těchto schůzek pak budete mimo jiné domlouvat provedení samotného obřadu. Na obřad může navazovat mše svatá, ale potom počítejte s tím, obřad se mší bude trvat déle než hodinu. Během příprav přizvěte k realizaci varhaníka, který by vám měl vyhovět ohledně složení vámi požadovaných skladeb, které zazní mimo liturgii. Dále si nechte přislíbit možnost zpřístupnit kostel fotografům hodinu před začátkem pro případnou dokumentaci do rodinného alba.

Vyžádejte si také souhlas s fotografováním a pořizováním videozáznamu do rodinného alba v kostele a to nejen nejen pro samotný obřad, ale nejlépe ještě hodinu před začátkem obřadu. Každý fotograf by pak měl vědět, že hned po zasednutí do lavic tj.  během dvou čteních z Písma a pak ještě během kázání kněze, musí fotograf sedět mezi ostatními a nerušit ostatní v naslouchání. Teprve pak může fotograf přijít a důležité věci zabrat z blízka. 

Svatební výzdoba v kostele

S výzdobou kostela pro svatební obřad vám ochotně pomohou místní zbožné ženy. Ty také v pátek kostel uklidí a připraví pro obřad. Dělají to s velkou láskou a nezištně, protože svatba je považována za pobožnost. O pomoc samozřejmě můžete požádat aranžérku, mnohdy je to ale zbytečné. Pamatujte, že při přípravě nesmíte zapomenout na myrtu, která je se svatbami v kostele neoddělitelně spojena a měla by v květinové výzdobě dominovat. 

Lavice a židle ozdobíte bílou organzou , na zem můžete nasypat plátky růží . Květinové výzdobě bude dominovat mirta a na zemi bude červený koberec. Pro dekoraci se kromě organzy používají atlasové látky a  stuhy.

Bývá dobrým zvykem, že květinová výzdoba se v kostele nechává. Lidé na nedělní mši pak vidí, že v sobotu byla svatba.  

Oblečení pro svatbu v kostele

Oblečení pro nevěstu by mělo zachovat zvyklostní normu dlouhé sukně a krytých ramen. Nevěsta musí mít v kostele zahalená ramena! Má-li nevěsta jiný střih, je nutné vzít si k oltáři bolérko nebo pléd. Vlečka i závoj je věcí vkusu nevěsty. Svědkyně, pokud si chtějí obléci sukni, by měly mít délku alespoň po kolena. Informujte se na předpokládanou teplotu v kostele nebo kapli, zejména na podzim nebo v časném jaru může být teplota rozhodují pro volbu oblečení.

Tradice a průběh svatby v kostele

Obecně platí, že svatební průvod zahajují družičky a mládenci. Za nimi následují rodiče snoubenců, svědci a ostatní svatebčané. Ženich s nevěstou končí svatební průvod a k oltáři je většinou přivádí kněz. Podrobnosti si dohodnete s knězem. Rozžehnutá svíčka umístěná na oltáři je symbolem světla a ohně. Už odnedávna se používá při chrámových obřadech, ke kterým svatba nepochybně patří. Svatební svíčka by měla být nejen zde, ale i na hostině. Po skončení svatebního obřadu probíhají gratulace. Pamatute, že blahopřát novomanželům nelze u oltáře, kde proběhl posvátný obřad, ale až u chrámové brány. Jako první gratuluje oddávající kněz, následují rodiče ženicha, rodiče nevěsty, svědkové, sourozenci a blízcí příbuzní. Následují ostatní svatební hosté. 

Po ukončení gratulací všichni kromě novomanželů opouští prostor obřadní síně. Tato chvíle je určena pro fotografa a kameramana k pořízení prvních novomanželských záběrů. Po tuto dobu čekají svatebčané před kostelem.

Pokud se chcete podívat, jak probíhala jedna ze svateb v Bazilice Petra a Pavla na Vyšehradě, podívejte se na toto inspirující  svatební video .

Také byste měli vědět, že v kostele netleskáme a muži sundávají pokrývku hlavy.   

Tradice před kostelem

Již naše prababičky říkávaly, že je důležité nepodcenit rituál vycházení z vrat kostela bránou. Symbolicky se vyzývá k tomu, aby se jí prošlo z důvodu ochrany. Brána znázorňovala zástupně přechod mezi dvěma světy, mezi světem známým a neznámým. Stejně jako věnec by měla být bohatého zdobení, jednak květinami, břečťanem a pentlemi a vybudit tak celkově veselou a radostnou náladu. Malé děti při vycházení z kostela nebo obřadní síně rozhazují květiny nebo okvětní lístky. Každé dítě by mělo mít svůj košíček. Květiny mají přilákat bohyni plodnosti. Následovat má žehnání hojnosti, kdy zasypou svatební hosté novomanžele rýží, čočkou , plátky růží, konfetami, oříšky nebo rozinkami. Pamatujte však na to, že vše je nutno po sobě uklidit a na některých místech je házení růží, třpytek a květin zakázáno. Proto se dnes se často používají také speciálně upravené svatební bublifuky, které nezanechávají fleky na šatech svatebních hostů a zároveň vypadají moc hezky na svatebních fotkách. Pokud se obáváte, že by bublinek mohlo být málo, nabízíme vám k zapůjčení bublinkovače . Přístroje, který dokáže vyrobit 4000 bublin za hodinu :-). Ženichovi přátele po skončení obřadu napnou před východem provaz ozdobený květinami, stuhami , ale i např. vypitými lahvemi a dovolí mu pokračovat v cestě, jen když se ženich "vyplatí". Teprve pak může začít společné fotografování na schodech.

Co stojí svatba v kostele

Církevní svatba, tedy akt uzavření svátosti manželství, je zdarma. Pokud budete mít ministranty, varhaníka nebo sbor, je milé dát výslužku, například v krabicích na výslužku. Obecně záleží na tom, jaké je osazenstvo kostela. Pokud jsou to vaši přátele a známí, tak rádi pomohou zadarmo. Pokud nepatříte do farnosti, doporučujeme, abyste se informovali, jak to právě ve vašem kostele chodí. Zdvořilostním, avšak ne nuceným, by mělo být vstřícné gesto projevené vůči farnosti jednak v podobě hmotného daru, rozumějme libovolně zvolená výše finančního příspěvku a dále je taktní alespoň formální pozvání faráře na hostinu. Je dobré se informovat u farníků, zda je tradicí ve farnosti, obdarovat diskrétně faráře lahví dobrého alkoholu.

Výše uvedené nebude platit v případě, že obřad proběhne třeba na soukromé zámecké kapli - respektive v církví neužívaném sakrálním objektu, který má jiná instituce (obec. úřad, zámecký hotel atp.). Zde se musí počítat s poplatkem za pronájem.

Jak vidíte sami, je příprava církevní svatby poněkud složitější záležitostí, která je však korunována příjemným a harmonizujícím zážitkem. My radíme, abyste opustili trend strnulé konformity civilního obřadu a nechali se vnést do hry o nevšední romantické ladění celého svátečního dne, na který vy ani vaši blízcí jen tak nezapomenou. Dalším  nápadem na romantickou svatbu může být svatba v přírodě pod svatebním altánem